pornhub-free

pornhub-free

或问苍术发汗,不及白术远甚,谓白术能止汗也。 倘熟少用,其力不全,又何以取胜哉。

既以数得名,答曰∶天地间物不外气数二者,而实则数生于气。或养痈贻患,或恐吓取钱,皆入恶道。

黄一入胃中,惟恐有夺其补者,乃闭关而不肯吐,此胀满所由生也。 等性命于鸿毛,视金钱如膏血,亦何轻身而重物乎。

然亦有可分别者,如青礞石、化红皮荔枝核,皆秉东方木气者也。小方而大用,仍是大方而非小方也。

但丹砂是天地阴阳之气自然锻炼,不假火力,极其神妙,非可以水银、硫黄分论丹砂也。是黄者,火之退气所生也。

此古人所以少用,胜于多用也。知水湿或疑燥剂治湿,而湿症不可全用燥也,吾恐燥剂之难执也。

Leave a Reply